Stowarzyszenie Miodowy Młyn

ul. Legionów 3, 27-500 Opatów

Miodowy Młyn Opatówstowarzyszenie@miodowymlyn.pl

Zarząd Stowarzyszenia:

Prezes Zarządu:

Adam Hanuszkiewicz

Wiceprezesi Zarządu:

Marta Tłuścik, Grzegorz Kozak

Dane rejestrowe:

KRS: 0000732281

REGON: 380291974

NIP: 8631701549

Konto bankowe:

95 9431 0005 2001 0027 2957 0001

Bank Spółdzielczy w Staszowie

Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Miodowy Młyn z siedzibą w Opatowie, ul. Legionów 3, 27-500 Opatów, KRS: 0000732281, REGON: 380291974, NIP: 8631701549.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności*.