Netradus Polska sp. z o.o. jest Administratorem danych osobowych przekazywanych Spółce przez jej Klientów (osób korzystających z usług Hotelu *** Miodowy Młyn).

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wypełnienie obowiązku informacyjnego ciążącego na administratorze danych osobowych. Opisuje zasady oraz praktyki w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Spółkę. Rozumiemy, że przetwarzanie danych osobowych jest dynamicznym procesem dlatego Polityka Prywatności będzie dokumentem podlegającym ciągłym zmianom.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Netradus Polska sp. z o.o. ma siedzibę w Staszowie, ul. Krakowska 46 w województwie Świętokrzyskim (Polska). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania bądź uwagi dotyczące zasad i praktyk przetwarzania danych osobowych prosimy o ich kierowanie na ades: recepcja@miodowymlyn.pl

Jak zbieramy dane osobowe – informacje ogólne:

 1. Dane osobowe, które otrzymaliśmy od Ciebie:
  • Informacje przekazywane nam przez Ciebie w celu wykonania umowy o świadczenie usług hotelowych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane karty płatniczej/kredytowej, okres pobytu) ;
  • Informacje przekazywane nam przez Ciebie w celu organizacji konferencji, szkoleń, imprez okolicznościowych oraz innych wydarzeń mających miejsce na terenie hotelu,
  • Informacje przekazywane przez Twój komputer w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej (adres IP, geolokalizacja, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, długość wizyty, ilość odwiedzin strony, nawigacja przekierowania użytkownika),
  • Ne terenie Hotelu *** Miodowy Młyn jest też prowadzony monitoring wizyjny,
  • Informacje przekazywane przez nam przez Ciebie jako kandydata do pracy w drodze przesłania CV (w tym dane kontaktowe),
  • Gromadzimy informacje dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych programów lojalnościowych, w tym sposobu zdobywania i wykorzystywania punktów,
  • Informacje przekazywane przez Ciebie w celu otrzymywania informacji i newsletterów (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe),
  • Informacje przekazywane nam przez Ciebie w celu wzięcia udziału w konkursach organizowanych przez Spółkę,
  • Zbieramy też przesyłane przez Ciebie opinie na temat naszych hotelu i usług,
  • Informacje przesyłane przez Ciebie i osoby zainteresowane ofertą Spółki środkami komunikacji elektronicznej, w tym formularz na stronie internetowej oraz papierowej,
  • Jakiekolwiek informacje, które osoba fizyczna zdecyduje się przekazać Spółce.
 2. Dane osobowe przekazywane do Netradus Polska sp. z o.o. przez inne podmioty.
  Zdarza się również, że Spółka otrzymuje dane osobowe od osób trzecich bądź innych administratorów danych osobowych. Dzieje się tak w przypadku gdy osoba fizyczna odbywa w Netradus Polska sp. z o.o. praktyki zawodowe bądź dane przekazywane są nam przez agentów biur podróży w celu dokonania rezerwacji noclegu.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
  • umożliwienia świadczenia hotelowej, w tym dokonywania transakcji i płatności;
  • zakładania i zarządzania Twoim kontem lojalnościowym oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
  • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
  • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
  • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
 2. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.
 3. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
  1. wykorzystamy Twoje informacje, aby świadczyć wybrane przez Ciebie usługi, np. spełnienie prośby o dokonanie rezerwacji hotelowej, wysłanie wiadomości e-mail przed pobytem oraz po jego zakończeniu, a także w przypadku prośby o udział w ankiecie dla klientów,
  2. wykorzystujemy też nagrania z monitoringu w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić nas na szkodę,
  3. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
  4. przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
   • wyświetlaniu treści marketingowych, które nie są dostosowane do Twoich preferencji (w tym reklama kontekstowa);
   • wyświetlaniu treści marketingowych odpowiadających Twoim zainteresowaniom (reklama behawioralna);
   • kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach zawierają informacje handlowe (usługa newslettera);
   • prowadzeniu innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
  5. przetwarzanie Twoich danych osobowych gdy odwiedzasz nasz profil prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów,
  6. zapewnienie obsługi usług płatniczych;
  7. zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;
  8. monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
  9. obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  10. organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
  11. windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  12. prowadzenie analiz statystycznych;
  13. przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 4. Za Twoją zgodą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
  • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
  • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.
 5. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego serwis internetowy. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Wykorzystujemy tzw. cookie serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Ci usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej odwiedź naszą Politykę dotycząca cookies.

Co się stanie jeżeli nie podam swoich danych osobowych?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: (imię, nazwisko, adres zamieszkania, dane karty płatniczej/kredytowej, okres pobytu).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z noclegu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Administratora w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z nami.

Poniżej zamieszczamy ogólny opis praw, które posiadasz na gruncie RODO:

 1. prawo uzyskania informacji  czy Administrator danych przetwarza jej dane osobowe, a jeśli tak to masz prawo dostępu do tych danych oraz uzyskania informacji odnośnie sposobu ich przetwarzania (m.in. w jakich celach i w jakim zakresie są przetwarzane oraz komu są udostępniane, a także przez jaki okres będą przechowywane – o ile jest to możliwe do ustalenia). Przysługiwać CI też będzie prawo żądania kopii swoich danych;
 2. prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, o ile są nieprawidłowe, a także prawo żądania uzupełnienia danych, gdy są one niekompletne,
 3. prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych przez Administratora m.in. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub gdy przetwarzanie tych danych opierało się na “zgodzie” udzielonej przez podmiot danych, a zgoda ta została cofnięta i Administrator nie dysponuje inną podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych lub gdy dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem).
 4. Jeżeli wcześniej Administrator upublicznił dane np. w internecie – będzie zobowiązany również do usunięcia wszelkich łączy internetowych oraz kopii danych, a także do poinformowania innych Administratorów danych, którzy uzyskali dostęp do danych osobowych o potrzebie ich usunięcia. Jest to tzw. “prawo do bycia zapomnianym,
 5. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych m.in. gdy osoba fizyczna, które dane dotyczą kwestionuje prawidłowość swoich danych – wówczas Administrator powinien ograniczyć ich przetwarzanie do czasu sprawdzenia prawidłowości tych danych)
 6. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z którym podmiot danych ma prawo otrzymać od Administratora danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie dane osobowe jej dotyczące, które mu wcześniej dostarczyła oraz ma prawo przesłać te dane innemu Administratorowi danych bez przeszkód ze strony tego, któremu dane pierwotnie udzieliła. Dodatkowo, o ile będzie to technicznie możliwe, podmiot danych ma prawo żądać by jej dane osobowe zostały przesłane przez jednego Administratora bezpośrednio do innego.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

 1. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora.
 2. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem.)

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 1. dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 4. statystycznych i archiwizacyjnych,
 5. maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W pozostałym zakresie Twoje dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

Bezpieczeństwo danych osobowych.

By pomóc chronić dane osobowe stosujemy zabezpieczenia fizyczne i techniczne oraz odpowiednie środki organizacyjne. Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Regularnie szkolimy też naszych pracowników w zakresie ochrony danych osobowych. Aktualizujemy i monitorujemy systemy mające zapewnić bezpieczeństwo danych. Podejmujemy też wszelkie niezbędne działania, by także nasi podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie.

Jeżeli zdarzy się wyciek danych, zrobimy wszystko by wyeliminować go w przyszłości oraz oszacować stopień ryzyka związany z wyciekiem. Jeżeli okaże się, że wyciek może prowadzić do powstania szkody (np. dyskryminacja, kradzież tożsamości, oszustwo, strata finansowa) niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą bez zbędnej zwłoki. Wszystkie kroki, które zostaną przez nas podjęte w przypadku wycieku danych zostaną skoordynowane z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.